Toimitusosat - Rullaverho jousikäyttöisenä

Perustoimitus valkoisilla mekanismiosilla

RULLAVERHON TOIMITUSPAKETTI sisältää rullaverhon sekä kannakepussin. Nämä kaikki on paketoitu yhdeksi pakkaukseksi. Rullaverhopakkauksessa on tilaukseen sopivat osat. Mikäli olet tilannut useita rullaverhoja, avaa pakkaukset yksitellen, jotta kannakkeet eivät sekoitu keskenään. Jokainen rullaverho on varustettu yksilöllisellä, tilauksen kokoon ja kangaspainoon sopivalla jousimekanismilla 32/40mm

Jousikäyttöisen rullaverhon toimitusosat

Kannakepussi sijaitsee rullaverhopakkauksessa ja sisältää 2kpl rullaverhoon sopivaa kannaketta, 4kpl ruuvia + tulppaa. Rullaverhopakkauksen kannakkeet sopivat ainoastaan siihen rullaverhoon, johon kannakkeet ovat pakattuina

Jousikäyttöisen rullaverhon kannakkeet

Rullaverhon rulla on suojattu aukeamiselta

Jousikäyttöisen rullaverhon toimitusosat

Jousikäyttöinen rullaverho on esiviritetty. Kuvan nappi oltava alhaalla, koska se lukitsee jousen. Vasta paikoilleen asennetun rullaverhon jousi asetetaan toimintaan vetämällä nappi ylös

Jousikäyttöisen rullaverhon toimitusosat

Yllä olevan kuvan jousipuoli asennetaan vasemmalle puolelle mikäli tilauksen rullautumissuunnaksi valittu ikkunalasin puoli ja oikealle puolelle mikäli rullautumissuunnaksi valittu huoneen puoli

Jousikäyttöisen rullaverhon rullasuoja

Rulleverhoon voi valita vetimen (n.30cm) tai ilman vedintä. Valinta tehdään tilauskaavakkeessa

Jousikäyttöisen rullaverhon jousen vastapuoli on ns. piikkipää - Piikkipää on jousella ja helpottaa rullaverhon paikoilleen asettamista. Ensin asennetaan jousipuoli kannakkeisiin ja sitten vasta piikkipää työntämällä jousta kohti rullaverhon päätä ja ujuttamalla piikkipää paikoilleen

Jousikäyttöisen rullaverhon toimitusosat

JOUSIPUOLI + KANNAKE - Asennetaan aina vasemmalle puolelle, kun tilauksessa valittu rullautumissuunnaksi ikkunalasin puolelta katsottaessa rullaverhoa edestäpäin. JOUSIPUOLI + KANNAKE asennetaan oikealle puolelle, kun tilauksessa valittu rullautumissuunnaksi huoneen puolelta

Jousikäyttöisen rullaverhon kannake

Jousipuolen päädyssä on ohje asentaa rullaverho oikeaan asentoon - Mikäli rullaverho ei ole oikeassa asennossa, ei rullaverho toimi oikein

Jousikäyttöisen rullaverhon toimitusosat

PIIKKIPÄÄ + KANNAKE asennetaan oikealle/vasemmalle puolelle katsottaessa rullaverhoa edestäpäin riippuen valitusta rullautumissuunnasta. Katso yllä jousipuolen kannakeohjetta.

Jousikäyttöisen rullaverhon kannake

ASENNUSOHJE

Jousikäyttöisen rullaverhon asennusohje

 

© 2022 Vermat Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.